Planet A Collective je specializovaná poradenská společnost, která se zaměřuje na podporu udržitelného chování při realizaci eventů a ve filmovém průmyslu. Snažíme se vytvořit prostředí, ve kterém je udržitelnost běžnou rutinou pro všechny zúčastněné strany a ne pouze prázdnou frází.

Vytváříme efektivní strategie a plány pro dosažení udržitelných cílů a zajišťujeme, že se tato opatření promítnou do praxe.